CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP : UPCOM)
:
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG
Lô TT2-1, đường D4, Khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
http://saigonvrg.com/
+84 (8) 384-79375
Fax
+84 (8) 394-79272
Email
info@saigonvrg.com.vn

取引情報

銘柄 SIP
取引所 UPCOM
現値 114.9 (-0.80/-0.69%)
当日の変動 113.00 - 124.00
数量 21,411
平均株価(10日間) 120.77
52週間の変動 90.60 - 180.00
平均売買高(10日間) 46,360.00
流行株式数 92,904,146
時価総額 11,520.11 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.13
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.28
Financial Leverage
EPS 8,635.80
PE 14.36
PB 3.28

シンボルニュース SIP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCM 160,200 84.70 -6.30/-0.07%
CIG 42,600 7.55 -0.15/-0.02%
CKG 1,550,700 27.50 -1.50/-0.05%
CRE 126,300 14.80
0/0%
DLG 1,117,700 3.06 -0.02/-0.01%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 2,900 7.90 -1.30/-0.14%
DXS 693,600 15.50 -1.15/-0.07%
FIR 305,000 46.70 +0.70/+0.02%
FLC 0 0.00
0/0%