Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung
KCN Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
www.biasaigonmt.com
+84 (262) 387-7519
Fax
+84 (262) 387-7455
Email
sgmt.bia@gmail.com

取引情報

銘柄 SMB
取引所 HOSE
現値
41.80 (0/0%)
当日の変動 41.00 - 41.80
数量 12,800
平均株価(10日間) 42.53
52週間の変動 39.10 - 46.00
平均売買高(10日間) 20,300.00
流行株式数 29,846,648
時価総額 1,356.53 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.28
ROA (%) 0.19
ROE (%) 0.33
Financial Leverage 0.68
EPS 6,367.04
PE 7.14
PB 2.23

シンボルニュース SMB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 1,600 7.80 -0.90/-0.10%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 500 51.00
0/0%
BHP 900 7.00 -0.90/-0.11%
BQB 0 0.00
0/0%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 4,401 38.50 -0.50/-0.01%