Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn
Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
www.seanamico.com.vn
+84 (290) 387-7146
Fax
+84 (290) 387-7247
Email
sales@seanamico.com.vn

取引情報

銘柄 SNC
取引所 UPCOM
現値
18.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 18.60
52週間の変動 9.10 - 23.90
平均売買高(10日間) 30.00
流行株式数 5,000,000
時価総額 104.50 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.88
EPS 2,478.64
PE 8.43
PB 1.36

シンボルニュース SNC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 300 9.25 -0.63/-0.06%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 400 12.40 -0.30/-0.02%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 100 2.60 -0.10/-0.04%
ANV 114,800 29.55 +0.35/+0.01%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 162,600 0.50
0/0%
BAF 653,700 25.60 +0.20/+0.01%