Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
Lô II – 2B, Cụm V, Nhóm Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
www.saplastic.com.vn
+84 (8) 381-55263
Fax
+84 (8) 381-55262
Email
saplastic@vnn.vn

取引情報

銘柄 SPP
取引所 UPCOM
現値 0.8 (-0.10/-11.11%)
当日の変動 0.80 - 1.00
数量 466,805
平均株価(10日間) 0.89
52週間の変動 0.70 - 2.90
平均売買高(10日間) 7,940.00
流行株式数 25,120,000
時価総額 25.12 (10億)
Gross Profit Margin (%) -2.55
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.02
Financial Leverage -1.93
EPS -29,132.76
PE
PB -0.05

シンボルニュース SPP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BAL 0 0.00
0/0%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 2 0.00
0/0%
BTG 0 0.00
0/0%
BXH 3,018 13.90 -1.50/-0.10%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 0 0.00
0/0%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%