Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi ( : )
:
Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi
Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai
http://vantaisonadezi.com.vn
+84 (61) 383-7342
Fax
+84 (61) 383-7580
Email
sonavtthubo@vnn.vn

取引情報

銘柄
取引所
現値
(0/0%)
当日の変動 -
数量
平均株価(10日間)
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS
PE
PB

シンボルニュース

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 28,963 85.00 -0.40/0.00%
ASG 0 0.00
0/0%
BLN 100 8.80 +0.90/+0.11%
BSG 100 13.10 +0.70/+0.06%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 508 8.60
0/0%
CIA 3,131 10.00
0/0%
CLL 5,100 25.00
0/0%
CVP 0 0.00
0/0%