Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây
Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây (STU : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây
moitruongdothisontay.com.vn
+84 (24) 338-34530
Fax
+84 (24) 338-32183
Email
dothisontay@gmail.com

取引情報

銘柄 STU
取引所 UPCOM
現値
19.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 20.25
52週間の変動 5.90 - 14.90
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,876,000
時価総額 15.38 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.43
EPS 3,965.03
PE 2.07
PB 0.23

シンボルニュース STU

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 100 33.00 +3.10/+0.10%
BTU 800 13.10
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DNE 600 9.50 -0.50/-0.05%
DTB 0 0.00
0/0%