CTCP Cấp nước Sóc Trăng
CTCP Cấp nước Sóc Trăng (STW : UPCOM)
:
CTCP Cấp nước Sóc Trăng
16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
www.soctrangwaco.vn
+84 (299) 382-0943
Fax
+84 (299) 382-1278
Email
info@soctrangwaco.vn

取引情報

銘柄 STW
取引所 UPCOM
現値
4.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 4.00
52週間の変動 1.50 - 4.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 15,863,133
時価総額 63.45 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.42
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 0.20
EPS 1,214.20
PE 3.29
PB 0.36

シンボルニュース STW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 100 9.20 -1.50/-0.14%
BWE 475,200 49.00 -0.10/0.00%
BWS 1,004 30.50 -1.00/-0.03%
CLW 0 0.00
0/0%