Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (SVI : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà
Đường số 7, KCN Biên Hoà, phường An Bình, Biến Hoà, Đồng Nai
www.sovi.com.vn
+84 (251) 383-6121
Fax
+84 (251) 383-2939
Email
sovi@sovi.com.vn

取引情報

銘柄 SVI
取引所 HOSE
現値
65.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 65.30
52週間の変動 62.10 - 86.60
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 12,832,437
時価総額 852.07 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.13
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.17
Financial Leverage 0.86
EPS 8,315.03
PE 7.99
PB 1.27

シンボルニュース SVI

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
DHC 58,000 55.80 -1.90/-0.03%
GVT 0 0.00
0/0%
HAP 54,600 6.26 -0.30/-0.05%
HHP 102,900 9.40 +0.10/+0.01%
SVI 0 0.00
0/0%
SVT 800 12.15 -0.05/0.00%
VID 1,400 7.00 -0.08/-0.01%