Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC : UPCOM)
:
Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM
www.sowatco.com.vn
+84 (8) 387-29748
Fax
+84 (8) 387-26386
Email
sowatco@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 SWC
取引所 UPCOM
現値 23.5 (-0.20/-0.84%)
当日の変動 23.10 - 24.00
数量 8,600
平均株価(10日間) 23.67
52週間の変動 23.00 - 36.70
平均売買高(10日間) 12,570.00
流行株式数 67,100,000
時価総額 1,570.14 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 0.24
EPS 2,687.30
PE 8.71
PB 1.15

シンボルニュース SWC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CCP 0 0.00
0/0%
CCR 12,600 13.60 -0.80/-0.06%
CCT 200 9.80 +1.20/+0.14%
CDN 1,650 26.00
0/0%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 4,410 4.20 +0.40/+0.11%
CQN 900 20.40
0/0%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 12,460 4.10 -0.10/-0.02%