Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9 : HNX)
:
Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
www.xaylap96.vn
+84 (236) 361-53330
Fax
+84 (236) 361-5334
Email
xaylap96@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 TA9
取引所 HNX
現値 14.3 (-0.20/-1.38%)
当日の変動 13.10 - 14.30
数量 4,800
平均株価(10日間) 15.24
52週間の変動 11.60 - 19.00
平均売買高(10日間) 4,070.00
流行株式数 12,419,787
時価総額 188.78 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 7.94
EPS 1,552.08
PE 9.79
PB 1.27

シンボルニュース TA9

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 200 4.50
0/0%
AMS 36,600 6.40 -0.50/-0.07%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 56,710 1.10 -0.10/-0.08%
B82 48,800 0.90
0/0%
BAX 1,000 73.00 -1.00/-0.01%
BCE 169,900 7.36 -0.55/-0.07%
BDC 0 0.00
0/0%