Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An (TAN : UPCOM)
:
Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An
Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
caphethuanan.com.vn
+84 (261) 374-7053
Fax
+84 (261) 374-7087
Email

取引情報

銘柄 TAN
取引所 UPCOM
現値
39.70 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 39.70
52週間の変動 57.50 - 57.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,613,690
時価総額 92.79 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.44
EPS 861.38
PE 46.09
PB 3.66

シンボルニュース TAN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 4,800 8.10 -0.10/-0.01%
ABT 1,200 39.00 -0.60/-0.02%
ACL 18,700 13.05
0/0%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 1,742,100 35.50 -0.45/-0.01%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 1,992,000 20.20 -0.05/0.00%