CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR : HNX)
:
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
649A, quốc lộ 91, KV Qui Thạch 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
www.trunganrice.com
+84 (292) 385-7336
Fax
+84 (292) 385-7199
Email
sales@trunganrice.com

取引情報

銘柄 TAR
取引所 HNX
現値 28.5 (+0.60/+2.15%)
当日の変動 27.10 - 28.80
数量 3,167,369
平均株価(10日間) 27.34
52週間の変動 20.60 - 46.00
平均売買高(10日間) 1,375,290.00
流行株式数 71,199,933
時価総額 1,929.52 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 1.33
EPS 1,645.23
PE 16.47
PB 1.76

シンボルニュース TAR

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AFX 13,100 13.10 -0.10/-0.01%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 118,200 19.80 -1.45/-0.07%
AGX 200 36.60 +1.00/+0.03%
ANT 4 0.00
0/0%
APF 28,886 69.30 -1.40/-0.02%
ATA 0 0.00
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 400 58.60 -1.40/-0.02%