CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI
CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8 : UPCOM)
:
CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI
Tổ 12, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
http://vttbvietbac-vvmi.com.vn/
+84 (243) 883-3247
Fax
+84 (243) 968-9871
Email

取引情報

銘柄 TB8
取引所 UPCOM
現値
9.10 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 9.10
52週間の変動 9.30 - 10.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,250,000
時価総額 12.50 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.48
EPS 1,107.32
PE 9.03
PB 0.70

シンボルニュース TB8

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 11,500 11.00
0/0%
ACE 100 41.00 +4.00/+0.11%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 432,974 8.70 +0.30/+0.04%
BDT 110,100 27.60 -0.10/0.00%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 74,800 11.00 +0.30/+0.03%
BT6 106 4.60 +0.60/+0.15%
BTD 0 0.00
0/0%