Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre
Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (TBT : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre
www.tbtco.vn
+84 (275) 382-2424
Fax
+84 (275) 382-5663
Email
congty@tbtco.vn

取引情報

銘柄 TBT
取引所 UPCOM
現値
5.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 5.46
52週間の変動 2.50 - 6.20
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,656,470
時価総額 10.27 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage -3.79
EPS -19,769.90
PE
PB -0.13

シンボルニュース TBT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 10,221 4.60
0/0%
AMS 10,076 7.70 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 155,100 8.40 +0.27/+0.03%
BDC 0 0.00
0/0%