Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình
Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX : HNX)
:
Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình
Số 1, đường Quách Đình Bảo, cụm Công nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
www.ximangthaibinh.vn
+84 (36) 383-1505
Fax
+84 (36) 363-1505
Email
Sales@ximangthaibinh.com

取引情報

銘柄 TBX
取引所 HNX
現値
22.30 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 22.30
52週間の変動 22.30 - 22.30
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,510,280
時価総額 33.68 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.19
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.23
EPS 134.32
PE 166.02
PB 1.65

シンボルニュース TBX

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 20,800 12.50
0/0%
ACE 300 36.30 +0.70/+0.02%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 168,609 9.60
0/0%
BDT 34,600 14.00 -0.20/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 407,266 10.00 -0.20/-0.02%
BT6 10 0.00
0/0%
BTD 700 22.00 -1.50/-0.06%