Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV (TC6 : HNX)
:
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV
Phường Cẩm Phú, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
www.cocsau.com
+84 (203) 386-2062
Fax
+84 (203) 386-3936
Email
Contact@cocsau.com

取引情報

銘柄 TC6
取引所 HNX
現値 5.2 (+0.20/+4.00%)
当日の変動 5.10 - 5.50
数量 200,046
平均株価(10日間) 4.75
52週間の変動 7.80 - 21.50
平均売買高(10日間) 221,680.00
流行株式数 32,496,105
時価総額 354.21 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 3.44
EPS 40.31
PE 270.43
PB 1.07

シンボルニュース TC6

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 200 75.60 +6.80/+0.10%
CST 163,013 14.60 +0.30/+0.02%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 114,600 8.10 -0.30/-0.04%
MDC 4,439 7.30 +0.20/+0.03%
MVB 0 0.00
0/0%
NBC 422,637 8.10 -0.10/-0.01%
TC6 200,046 5.20 +0.20/+0.04%