Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng
Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL : HOSE)
:
Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng
Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM
www.saigonnewport.com
+84 (28) 730-73979
Fax
+84 (28) 374-23027
Email
marketing@saigonnewport.com.vn

取引情報

銘柄 TCL
取引所 HOSE
現値 37.95 (+0.35/+0.93%)
当日の変動 37.60 - 38.00
数量 26,500
平均株価(10日間) 37.60
52週間の変動 24.30 - 43.20
平均売買高(10日間) 22,910.00
流行株式数 30,158,436
時価総額 1,133.96 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.15
ROE (%) 0.23
Financial Leverage 0.45
EPS 4,490.85
PE 8.37
PB 2.04

シンボルニュース TCL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 5,945 77.60 -0.10/0.00%
ASG 1,700 22.10 -0.60/-0.03%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 200 10.90
0/0%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 9,600 8.10 +0.30/+0.04%
CIA 7,400 11.70 -0.10/-0.01%
CLL 6,200 31.00
0/0%
CVP 0 0.00
0/0%