CTCP Dầu khí Thái Dương
CTCP Dầu khí Thái Dương (TDG : HOSE)
:
CTCP Dầu khí Thái Dương
Lô D1, khu công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
+84 (204) 224-4903
Fax
+84 (204) 366-1311
Email
thaiduonggas@gmail.com

取引情報

銘柄 TDG
取引所 HOSE
現値 5.38 (+0.03/+0.56%)
当日の変動 5.20 - 5.50
数量 170,200
平均株価(10日間) 5.16
52週間の変動 3.40 - 5.67
平均売買高(10日間) 132,880.00
流行株式数 19,369,172
時価総額 103.63 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 1.75
EPS 164.63
PE 32.50
PB 0.43

シンボルニュース TDG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BSR 8,289,224 23.00 +0.10/+0.00%
OIL 2,656,126 14.90 +0.10/+0.01%
PCN 0 0.00
0/0%
PLX 2,699,500 47.50 +2.50/+0.06%
PTX 100 3.30 +0.40/+0.14%
PVO 113,782 7.90 +0.20/+0.03%
TDG 170,200 5.38 +0.03/+0.01%