Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
384 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
www.thuduchouse.com
+84 (28) 391-43111
Fax
+84 (28) 391-43222
Email
thuduchouse@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 TDH
取引所 HOSE
現値 5.32 (-0.38/-6.67%)
当日の変動 5.31 - 5.70
数量 283,600
平均株価(10日間) 5.71
52週間の変動 4.70 - 15.85
平均売買高(10日間) 259,900.00
流行株式数 112,652,767
時価総額 653.39 (10億)
Gross Profit Margin (%) -1.88
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 1.88
EPS -6,271.66
PE
PB 1.05

シンボルニュース TDH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 214,030 6.70 -0.40/-0.06%
AGG 182,900 36.00 -0.20/-0.01%
API 826,818 16.00 -1.00/-0.06%
ASM 8,684,900 15.55 -1.15/-0.07%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 1,388,417 3.80 +0.10/+0.03%
BVL 100 22.80 -4.00/-0.15%
C21 200 13.90 +0.70/+0.05%
CCI 71,500 30.95 +1.90/+0.07%
CCL 111,800 8.17 -0.32/-0.04%