Công ty cổ phần Than Đèo Nai – TKV
Công ty cổ phần Than Đèo Nai – TKV (TDN : HNX)
:
Công ty cổ phần Than Đèo Nai – TKV
Phường Cẩm Tây, Thị Xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
www.deonai.com.vn
+84 (203) 386-2366
Fax
+84 (203) 386-3942
Email
thandeonai@deonai.com.vn

取引情報

銘柄 TDN
取引所 HNX
現値 9.4 (-0.50/-5.05%)
当日の変動 9.00 - 9.90
数量 200,300
平均株価(10日間) 10.84
52週間の変動 11.60 - 25.20
平均売買高(10日間) 163,580.00
流行株式数 29,439,097
時価総額 376.82 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 3.91
EPS 1,030.67
PE 12.42
PB 1.15

シンボルニュース TDN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 4,800 90.00 -2.00/-0.02%
CST 100,800 14.00 -0.80/-0.05%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 616 11.50 -0.80/-0.07%
MDC 1,800 9.90 -0.50/-0.05%
MVB 0 0.00
0/0%
NBC 370,916 11.00 -1.20/-0.10%
TC6 258,250 7.80 -0.80/-0.09%