Công ty cổ phần Than Đèo Nai – TKV
Công ty cổ phần Than Đèo Nai – TKV (TDN : HNX)
:
Công ty cổ phần Than Đèo Nai – TKV
Phường Cẩm Tây, Thị Xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
www.deonai.com.vn
+84 (203) 386-2366
Fax
+84 (203) 386-3942
Email
thandeonai@deonai.com.vn

取引情報

銘柄 TDN
取引所 HNX
現値 7.7 (-0.20/-2.53%)
当日の変動 7.70 - 7.90
数量 32,600
平均株価(10日間) 7.26
52週間の変動 11.60 - 25.20
平均売買高(10日間) 163,580.00
流行株式数 29,439,097
時価総額 376.82 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 3.91
EPS 1,030.67
PE 12.42
PB 1.15

シンボルニュース TDN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCB 0 0.00
0/0%
CLM 1,401 68.80 +4.80/+0.08%
CST 128,520 14.40
0/0%
CZC 0 0.00
0/0%
HLC 340 8.40 +0.40/+0.05%
MDC 800 7.10
0/0%
MVB 0 0.00
0/0%
NBC 222,991 8.20 -0.20/-0.02%
TC6 66,950 5.00 +0.10/+0.02%