CTCP Thuận Đức
CTCP Thuận Đức (TDP : HOSE)
:
CTCP Thuận Đức
Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
thuanducjsc.vn
+84 (221) 381-0705
Fax
+84 (221) 381-0706
Email
tdeco@thuanducjsc.vn

取引情報

銘柄 TDP
取引所 HOSE
現値 29.1 (-1.20/-3.96%)
当日の変動 28.95 - 30.00
数量 122,400
平均株価(10日間) 30.12
52週間の変動 26.40 - 34.80
平均売買高(10日間) 107,800.00
流行株式数 75,527,993
時価総額 2,492.42 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 3.08
EPS 660.44
PE 49.97
PB 3.02

シンボルニュース TDP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 1,302,800 9.09 +0.05/+0.01%
ABS 460,200 5.60 +0.05/+0.01%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 1,400 9.20 +0.10/+0.01%
APH 347,700 7.40 +0.04/+0.01%
APP 102 4.60 -0.10/-0.02%
BMP 104,500 87.40 +1.00/+0.01%
BRC 100 11.55 +0.05/+0.00%
BRR 4,900 15.10 -1.00/-0.06%