CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (TDT : HNX)
:
CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
http://tdtgroup.vn/
+84 (2) 065-67898
Fax
+84 (2) 035-69898
Email

取引情報

銘柄 TDT
取引所 HNX
現値
8.50 (0/0%)
当日の変動 8.10 - 8.60
数量 18,837
平均株価(10日間) 8.57
52週間の変動 8.50 - 18.50
平均売買高(10日間) 56,780.00
流行株式数 23,897,139
時価総額 210.29 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.21
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 1.09
EPS 818.03
PE 10.76
PB 0.96

シンボルニュース TDT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADS 316,900 12.40 -0.70/-0.05%
AG1 100 6.00 +0.10/+0.02%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 400 26.80 -0.10/0.00%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 100 10.80 +1.30/+0.14%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 377,300 2.60
0/0%