Công ty cổ phần Trường Phú
Công ty cổ phần Trường Phú (TGP : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Trường Phú
Lô A2 - KCN Phúc Diên – Cẩm Giàng – Hải Dương
truongphucable.vn
+84 (24) 363-0566
Fax
+84 (24) 354-5089
Email
tgpcable@gmail.com

取引情報

銘柄 TGP
取引所 UPCOM
現値 5.4 (+0.40/+8.00%)
当日の変動 4.90 - 5.40
数量 1,100
平均株価(10日間) 5.17
52週間の変動 3.30 - 5.90
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 9,992,500
時価総額 58.96 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 8.26
EPS 875.66
PE 6.74
PB 0.48

シンボルニュース TGP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ALP 0 0.00
0/0%
AME 4,000 10.80
0/0%
BTH 0 0.00
0/0%
CAV 100 55.50
0/0%
CJC 0 0.00
0/0%
CVC 0 0.00
0/0%
DDG 145,804 42.10
0/0%
DHP 100 11.00 +0.20/+0.02%
EMG 0 0.00
0/0%
GEE 53,600 25.60 +1.10/+0.04%