CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP : UPCOM)
:
CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
www.thuanphuoc.vn
+84 (236) 392-0920
Fax
+84 (236) 392-3308
Email
info@thuanphuoc.vn

取引情報

銘柄 THP
取引所 UPCOM
現値 9.8 (+1.10/+12.64%)
当日の変動 9.80 - 10.00
数量 1,200
平均株価(10日間) 9.84
52週間の変動 9.50 - 15.60
平均売買高(10日間) 2,990.00
流行株式数 21,610,785
時価総額 216.11 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 3.51
EPS 624.18
PE 16.02
PB 0.72

シンボルニュース THP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 5,000 12.05 +0.45/+0.04%
ABT 3,700 34.00 +1.30/+0.04%
ACL 61,800 11.80 +0.10/+0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 12,645 2.30 +0.30/+0.15%
ANV 1,182,300 22.80 +0.80/+0.04%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 1,341,000 0.80 +0.10/+0.14%
BAF 2,400,600 18.95 +0.35/+0.02%