CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (THU : UPCOM)
:
CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
www.urencothanhhoa.com.vn
+84 (37) 372-0378
Fax
+84 (37) 372-1205
Email
urencothanhhoa@gmail.com

取引情報

銘柄 THU
取引所 UPCOM
現値
7.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 7.00
52週間の変動 12.50 - 12.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 3,297,790
時価総額 41.22 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 4.44
EPS 1,126.81
PE 11.09
PB 1.18

シンボルニュース THU

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 100 8.40 -0.20/-0.02%