Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần
Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần (TL4 : UPCOM)
:
Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần
205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
www.thuyloi4.com.vn
+84 (28) 398-83950
Fax
+84 (28) 389-93851
Email
thuyloi4@com.vn

取引情報

銘柄 TL4
取引所 UPCOM
現値 8.2 (+0.60/+7.89%)
当日の変動 7.60 - 8.70
数量 9,600
平均株価(10日間) 8.42
52週間の変動 7.20 - 25.60
平均売買高(10日間) 19,820.00
流行株式数 14,658,338
時価総額 121.66 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage
EPS -743.22
PE
PB 2.09

シンボルニュース TL4

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%