Công ty cổ phần Thương Mại Sài Gòn Kho vận
Công ty cổ phần Thương Mại Sài Gòn Kho vận (TMS : HOSE)
:
Công ty cổ phần Thương Mại Sài Gòn Kho vận
172 Hai Bà Trưng,Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
www.transimexsaigon.com.vn
+84 (28) 222-02888
Fax
+84 (28) 222-02889
Email
info@transimex.com.vn

取引情報

銘柄 TMS
取引所 HOSE
現値
41.20 (0/0%)
当日の変動 40.05 - 41.20
数量 10,300
平均株価(10日間) 41.03
52週間の変動 45.10 - 72.00
平均売買高(10日間) 43,620.00
流行株式数 121,738,226
時価総額 6,987.77 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.22
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 0.41
EPS 2,907.99
PE 19.74
PB 1.67

シンボルニュース TMS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 88,079 67.20 -0.60/-0.01%
ASG 5,800 22.40 -0.10/0.00%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 12,500 10.90 +0.30/+0.03%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 8,600 7.20 +0.20/+0.03%
CIA 5,182 10.10 +0.10/+0.01%
CLL 10,700 35.50 +0.50/+0.01%
CVP 0 0.00
0/0%