CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin
CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (TND : UPCOM)
:
CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin
Tổ 16, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
www.taynamdamai.com.vn
+84 (3) 338-62229
Fax
+84 (3) 338-60641
Email
taynamdamai@gmail.com

取引情報

銘柄 TND
取引所 UPCOM
現値 7.6 (+0.20/+2.70%)
当日の変動 7.50 - 7.60
数量 16,730
平均株価(10日間) 7.64
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数 16,000,000
時価総額 121.60 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.10
Financial Leverage
EPS 725.75
PE 10.47
PB 0.35

シンボルニュース TND

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ASP 53,000 5.54 +0.05/+0.01%
CNG 125,700 24.00
0/0%
GAS 465,900 106.00 -0.80/-0.01%
HFC 0 0.00
0/0%
MTG 37,350 6.80 +0.10/+0.01%
PCG 3,100 6.90 -0.10/-0.01%
PEG 0 0.00
0/0%
PGC 3,000 16.35 -0.20/-0.01%
PGD 30,900 26.90 -0.10/0.00%