CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS : UPCOM)
:
CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
720 QL1A, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
www.benbaivantaisaigon.com.vn
+84 (28) 371-61587
Fax
+84 (28) 371-60891
Email
stp@benbaivantaisaigon.com.vn

取引情報

銘柄 TPS
取引所 UPCOM
現値
26.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 26.90
52週間の変動 24.20 - 66.70
平均売買高(10日間) 30.00
流行株式数 5,000,000
時価総額 131.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.53
EPS 4,068.15
PE 6.44
PB 2.39

シンボルニュース TPS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 159,555 75.00 -5.90/-0.07%
ASG 700 26.60 -0.40/-0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,000 10.70 +0.20/+0.02%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,600 9.80 -0.20/-0.02%
CIA 23,400 11.30
0/0%
CLL 48,600 29.60 -0.95/-0.03%
CVP 0 0.00
0/0%