CTCP Trúc Thôn
CTCP Trúc Thôn (TRT : UPCOM)
:
CTCP Trúc Thôn
Thôn Trúc, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
www.tructhon.com.vn
+84 (220) 388-2243
Fax
+84 (220) 388-3163
Email
info@tructhon.com.vn

取引情報

銘柄 TRT
取引所 UPCOM
現値 11.5 (+1.50/+15.00%)
当日の変動 11.50 - 11.50
数量 200
平均株価(10日間) 10.15
52週間の変動 3.30 - 8.20
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 10,972,768
時価総額 79.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.02
EPS 217.20
PE 33.15
PB 0.59

シンボルニュース TRT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 48,300 16.00 +0.10/+0.01%
ACE 100 38.00 -0.90/-0.02%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 470,325 14.00 +0.70/+0.05%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 69,300 12.50 -0.40/-0.03%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 29.40 +0.60/+0.02%