CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (TTA : HOSE)
:
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
Thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
truongthanhgroup.com.vn
+84 (216) 389-7359
Fax
+84 (216) 389-7359
Email
truongthanhdci@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 TTA
取引所 HOSE
現値 11.3 (-0.10/-0.88%)
当日の変動 11.30 - 11.55
数量 384,800
平均株価(10日間) 11.46
52週間の変動 10.70 - 20.05
平均売買高(10日間) 320,620.00
流行株式数 157,462,937
時価総額 1,858.06 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.60
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 1.52
EPS 1,195.46
PE 9.87
PB 1.00

シンボルニュース TTA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 1,100 39.50 -1.30/-0.03%
BHA 12,000 14.90 -0.10/-0.01%
BSA 2,000 17.20 +0.20/+0.01%
BTP 133,400 17.50
0/0%
CHP 49,200 25.05 -0.35/-0.01%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 132 48.50 +0.30/+0.01%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 1,100 69.50 +1.30/+0.02%
DTE 324,200 12.20 +0.20/+0.02%