Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB : HOSE)
:
Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
www.tienbo.vn
+84 (280) 384-4888
Fax
+84 (280) 365-1794
Email
chungcutienbo@gmail.com

取引情報

銘柄 TTB
取引所 HOSE
現値 4.35 (-0.02/-0.46%)
当日の変動 4.30 - 4.40
数量 95,800
平均株価(10日間) 4.57
52週間の変動 3.17 - 13.90
平均売買高(10日間) 272,140.00
流行株式数 101,509,583
時価総額 490.29 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.01
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage
EPS 108.74
PE 44.42
PB 0.47

シンボルニュース TTB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 62,600 15.70 -0.20/-0.01%
ACE 100 38.00 -0.90/-0.02%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 1,224,627 14.00 +0.70/+0.05%
BDT 100 37.90 -6.50/-0.15%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 120,700 12.40 -0.50/-0.04%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,000 29.40 +0.60/+0.02%