Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
Ấp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương
www.truongthanh.com
+84 (650) 364-2004
Fax
+84 (650) 364-2006
Email
truongthanh@truongthanh.com

取引情報

銘柄 TTF
取引所 HOSE
現値 7.28 (+0.06/+0.83%)
当日の変動 7.22 - 7.36
数量 1,007,300
平均株価(10日間) 7.22
52週間の変動 6.45 - 17.95
平均売買高(10日間) 1,527,610.00
流行株式数 393,532,487
時価総額 2,892.46 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.03
ROE (%)
Financial Leverage
EPS 41.56
PE 176.85
PB 13.98

シンボルニュース TTF

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACG 97,600 68.90 +0.10/+0.00%
GTA 300 16.05 +0.15/+0.01%
PID 0 0.00
0/0%
SAV 12,400 18.30
0/0%
TTF 1,007,300 7.28 +0.06/+0.01%
XHC 0 0.00
0/0%