Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (TTL : HNX)
:
Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.thanglonggroup.com.vn
+84 (24) 383-43087
Fax
+84 (24) 383-45212
Email
tlc.mot@hn.vnn.vn

取引情報

銘柄 TTL
取引所 HNX
現値 8.3 (+0.10/+1.22%)
当日の変動 7.40 - 8.30
数量 9,400
平均株価(10日間) 8.99
52週間の変動 8.20 - 25.70
平均売買高(10日間) 2,180.00
流行株式数 41,853,700
時価総額 518.99 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.06
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.03
Financial Leverage 3.01
EPS 379.11
PE 32.71
PB 0.85

シンボルニュース TTL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 16,400 3.50 -0.20/-0.05%
AMS 25,424 6.50 -0.30/-0.04%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 55,800 6.29 -0.34/-0.05%
BDC 0 0.00
0/0%