Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (TV1 : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1
Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
www.pecc1.com.vn
+84 (4) 385-44270
Fax
+84 (4) 385-41208
Email
pecc1@fpt.vn

取引情報

銘柄 TV1
取引所 UPCOM
現値 17.2 (-1.50/-8.02%)
当日の変動 17.10 - 18.70
数量 6,200
平均株価(10日間) 18.02
52週間の変動 10.10 - 17.20
平均売買高(10日間) 20,150.00
流行株式数 26,691,319
時価総額 403.04 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.29
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 2.50
EPS 1,567.64
PE 9.63
PB 1.25

シンボルニュース TV1

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 100 30.90 +1.70/+0.06%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 0 0.00
0/0%
CNN 100 39.80
0/0%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 500 11.50 +0.10/+0.01%