CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2
CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2 : HOSE)
:
CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2
32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
http://www.pecc2.com
+84 (28) 222-16468
Fax
+84 (28) 222-10408
Email
info@pecc2.com

取引情報

銘柄 TV2
取引所 HOSE
現値
42.60 (0/0%)
当日の変動 42.00 - 43.30
数量 15,500
平均株価(10日間) 44.62
52週間の変動 38.60 - 74.10
平均売買高(10日間) 85,880.00
流行株式数 45,018,141
時価総額 2,115.85 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.16
Financial Leverage 1.17
EPS 4,508.67
PE 10.42
PB 1.78

シンボルニュース TV2

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 0 0.00
0/0%
CNN 400 29.50 -1.70/-0.05%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 8,300 18.80 -0.80/-0.04%