Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 (TV3 : HNX)
:
Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
32 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
www.pecc3.com.vn
+84 (28) 222-11169
Fax
+84 (28) 393-07938
Email
info@pecc3.com.vn

取引情報

銘柄 TV3
取引所 HNX
現値
20.80 (0/0%)
当日の変動 20.70 - 20.80
数量 1,200
平均株価(10日間) 21.51
52週間の変動 17.50 - 29.50
平均売買高(10日間) 10,320.00
流行株式数 8,276,066
時価総額 182.07 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.29
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.18
Financial Leverage 1.12
EPS 2,719.04
PE 8.09
PB 1.51

シンボルニュース TV3

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 2,000 9.00 -0.10/-0.01%
CNN 200 32.00
0/0%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 3,000 18.30 -1.10/-0.06%