Công ty Cố phần chứng khoán Thiên Việt
Công ty Cố phần chứng khoán Thiên Việt (TVS : HOSE)
:
Công ty Cố phần chứng khoán Thiên Việt
Tầng 4, Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
www.tvs.vn
+84 (24) 324-84820
Fax
+84 (24) 324-84821
Email
info@tvs.vn

取引情報

銘柄 TVS
取引所 HOSE
現値 31.7 (-0.30/-0.94%)
当日の変動 30.60 - 31.90
数量 29,200
平均株価(10日間) 31.84
52週間の変動 26.05 - 69.50
平均売買高(10日間) 42,340.00
流行株式数 107,075,184
時価総額 3,426.41 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.66
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 4.25
EPS 2,145.51
PE 14.91
PB 1.96

シンボルニュース TVS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 122,014 14.30 -0.70/-0.05%
AGR 524,000 9.80
0/0%
APG 1,860,200 6.12 +0.04/+0.01%
APS 1,262,500 13.50 +0.10/+0.01%
ART 1,082,941 2.50
0/0%
BMS 42,678 9.10 -0.20/-0.02%
BSI 1,310,000 30.00 +0.40/+0.01%
BVS 365,993 18.90 +0.20/+0.01%
CSI 86,900 71.10 +0.10/+0.00%
CTS 804,000 16.45 +0.85/+0.05%