Công ty Cố phần chứng khoán Thiên Việt
Công ty Cố phần chứng khoán Thiên Việt (TVS : HOSE)
:
Công ty Cố phần chứng khoán Thiên Việt
Tầng 4, Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
www.tvs.vn
+84 (24) 324-84820
Fax
+84 (24) 324-84821
Email
info@tvs.vn

取引情報

銘柄 TVS
取引所 HOSE
現値 23.95 (+0.45/+1.91%)
当日の変動 22.60 - 24.00
数量 17,100
平均株価(10日間) 23.42
52週間の変動 26.05 - 69.50
平均売買高(10日間) 42,340.00
流行株式数 107,075,184
時価総額 3,426.41 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.66
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 4.25
EPS 2,145.51
PE 14.91
PB 1.96

シンボルニュース TVS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 324,772 11.30 +0.30/+0.03%
AGR 1,112,000 8.68 +0.54/+0.07%
APG 4,750,300 5.58 +0.36/+0.07%
APS 3,560,922 11.50 +1.00/+0.10%
ART 0 0.00
0/0%
BMS 168,507 6.30 +0.10/+0.02%
BSI 928,500 19.25 +1.25/+0.07%
BVS 168,772 18.00 +1.00/+0.06%
CSI 33,200 57.00 +2.50/+0.05%
CTS 2,001,800 12.00 +0.75/+0.07%