Công Ty Cổ phần Thạch Cao Xi Măng
Công Ty Cổ phần Thạch Cao Xi Măng (TXM : HNX)
:
Công Ty Cổ phần Thạch Cao Xi Măng
Số 24 Đường Hà Nội, Thành phố Huế, Tỉnh ThừaThiên Huế
www.thachcaoximang.com.vn
+84 (234) 382-5430
Fax
+84 (234) 382-5422
Email
contact@thachcaoximang.com.vn

取引情報

銘柄 TXM
取引所 HNX
現値 4.3 (-0.40/-8.51%)
当日の変動 4.30 - 4.30
数量 900
平均株価(10日間) 4.69
52週間の変動 4.30 - 10.40
平均売買高(10日間) 8,170.00
流行株式数 7,000,000
時価総額 35.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.50
EPS -284.65
PE
PB 0.31

シンボルニュース TXM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 161,600 15.80 -0.40/-0.02%
ACE 1,400 35.20 +0.10/+0.00%
ADP 206 24.20 -2.00/-0.08%
BCC 305,480 11.00 -0.50/-0.04%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 89,700 10.70 -0.60/-0.05%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 13,900 27.50 -0.50/-0.02%