Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh
Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh (VBC : HNX)
:
Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh
Nhuabaobivinh.com.vn
+84 (238) 385-5245
Fax
+84 (238) 385-6007
Email
vbc@hn.vnn.vn

取引情報

銘柄 VBC
取引所 HNX
現値
20.10 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 19.80
52週間の変動 19.80 - 40.00
平均売買高(10日間) 1,370.00
流行株式数 7,499,960
時価総額 187.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.22
Financial Leverage 2.51
EPS 3,834.45
PE 6.52
PB 1.36

シンボルニュース VBC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BAL 500 5.90
0/0%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 100 7.10 -0.60/-0.08%
BTG 870 8.30 -0.20/-0.02%
BXH 0 0.00
0/0%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 0 0.00
0/0%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%