Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (VE4 : HNX)
:
Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4
197 Nguyễn Trường Tộ - thành phố Vinh - Nghệ An
vneco4.com.vn
+84 (38) 353-1065
Fax
+84 (38) 385-3433
Email

取引情報

銘柄 VE4
取引所 HNX
現値
87.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 87.60
52週間の変動 23.20 - 82.50
平均売買高(10日間) 300.00
流行株式数 1,028,000
時価総額 82.24 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 4.55
EPS 663.90
PE 120.50
PB 5.61

シンボルニュース VE4

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 50,910 3.50 +0.30/+0.09%
AMS 35,300 6.80 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 219,823 1.00 +0.10/+0.11%
B82 58,969 0.70 +0.10/+0.17%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 60,900 6.62 +0.09/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%