Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA : UPCOM)
:
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Lô D, Khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
www.veamcorp.com
+84 (24) 628-00802
Fax
+84 (24) 628-00809
Email
office@veamcorp.com

取引情報

銘柄 VEA
取引所 UPCOM
現値 38.5 (+0.40/+1.05%)
当日の変動 37.60 - 38.50
数量 81,068
平均株価(10日間) 36.74
52週間の変動 35.80 - 52.50
平均売買高(10日間) 137,520.00
流行株式数 1,328,800,000
時価総額 62,453.60 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.22
ROE (%) 0.22
Financial Leverage
EPS 4,375.30
PE 10.74
PB 2.49

シンボルニュース VEA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
APL 0 0.00
0/0%
CEG 0 0.00
0/0%
CKH 0 0.00
0/0%
CMK 0 0.00
0/0%
CTB 100 20.90 +1.30/+0.07%
CTT 0 0.00
0/0%
DVH 0 0.00
0/0%
DZM 0 0.00
0/0%
FBC 0 0.00
0/0%