Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam
Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam
29 Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. HCM
www.vfc.com.vn
+84 (8) 382-28097
Fax
+84 (8) 382-90457
Email
info@vfc.com.vn

取引情報

銘柄 VFG
取引所 HOSE
現値 38.5 (+0.60/+1.58%)
当日の変動 38.00 - 38.50
数量 600
平均株価(10日間) 38.75
52週間の変動 39.55 - 71.50
平均売買高(10日間) 930.00
流行株式数 41,712,614
時価総額 1,864.55 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA (%) 0.10
ROE (%) 0.20
Financial Leverage 1.05
EPS 4,800.78
PE 9.31
PB 1.83

シンボルニュース VFG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BFC 243,500 19.50 -1.40/-0.07%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 0 0.00
0/0%
DCM 4,708,200 30.10 -1.00/-0.03%
DHB 0 0.00
0/0%
DOC 0 0.00
0/0%
DPM 3,340,100 42.70 -0.65/-0.01%
HAI 0 0.00
0/0%