CTCP Chứng khoán Nhất Việt
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : UPCOM)
:
CTCP Chứng khoán Nhất Việt
Lầu 1, số 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.vfs.com.vn
+84 (28) 625-56586
Fax
+84 (28) 625-56580
Email

取引情報

銘柄 VFS
取引所 UPCOM
現値 18.6 (+0.10/+0.54%)
当日の変動 18.50 - 19.90
数量 94,155
平均株価(10日間) 18.87
52週間の変動 11.00 - 24.90
平均売買高(10日間) 269,510.00
流行株式数 80,250,000
時価総額 1,709.33 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.66
ROA (%) 0.14
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 0.01
EPS 1,308.84
PE 16.27
PB 1.76

シンボルニュース VFS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 53,707 13.20 +0.20/+0.02%
AGR 176,700 9.14 +0.44/+0.05%
APG 2,653,800 5.69 +0.12/+0.02%
APS 406,359 12.00 +0.40/+0.03%
ART 708,459 2.30 +0.10/+0.05%
BMS 26,147 8.20 +0.10/+0.01%
BSI 249,200 26.40 +0.45/+0.02%
BVS 69,700 17.90 +0.40/+0.02%
CSI 43,000 68.50 +1.60/+0.02%
CTS 145,400 15.00 +0.35/+0.02%