CTCP Chứng khoán Nhất Việt
CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS : HNX)
:
CTCP Chứng khoán Nhất Việt
Lầu 1, số 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.vfs.com.vn
+84 (28) 625-56586
Fax
+84 (28) 625-56580
Email

取引情報

銘柄 VFS
取引所 HNX
現値 19 (-0.10/-0.52%)
当日の変動 18.60 - 19.20
数量 427,952
平均株価(10日間) 19.37
52週間の変動 15.80 - 30.00
平均売買高(10日間) 347,090.00
流行株式数 120,000,000
時価総額 2,496.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.35
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 0.02
EPS 594.00
PE 35.02
PB 2.43

シンボルニュース VFS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 1,627,994 8.50 +0.10/+0.01%
ABW 131,601 9.30 -0.10/-0.01%
AGR 1,139,200 15.65 +0.25/+0.02%
APG 316,600 9.84 +0.08/+0.01%
APS 493,052 6.80
0/0%
ART 0 0.00
0/0%
BMS 89,686 11.00 +0.10/+0.01%
BSI 634,500 45.60 +0.85/+0.02%
BVS 83,931 25.00 +0.30/+0.01%
CSI 26,100 31.40 +0.10/+0.00%