CTCP Cảng Xanh VIP
CTCP Cảng Xanh VIP (VGR : UPCOM)
:
CTCP Cảng Xanh VIP
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2,
vipgreenport.com.vn
+84 (225) 883-0333
Fax
+84 (225) 883.0668
Email

取引情報

銘柄 VGR
取引所 UPCOM
現値
39.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 39.43
52週間の変動 30.50 - 47.00
平均売買高(10日間) 50.00
流行株式数 63,250,000
時価総額 2,454.10 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.43
ROA (%) 0.23
ROE (%) 0.24
Financial Leverage 0.04
EPS 4,074.26
PE 9.52
PB 2.23

シンボルニュース VGR

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 4,119 77.00 +0.20/+0.00%
ASG 400 26.90 +0.30/+0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 0 0.00
0/0%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 3,600 9.40 -0.40/-0.04%
CIA 117 11.30
0/0%
CLL 30,100 29.60
0/0%
CVP 0 0.00
0/0%