CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (VHI : UPCOM)
:
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà
Số 254 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
http://www.viethacorp.vn/
+84 (24) 363-20999
Fax
+84 (24) 363-20208
Email
info@viethacorp.vn

取引情報

銘柄 VHI
取引所 UPCOM
現値
14.70 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 9
平均株価(10日間) 11.57
52週間の変動 9.30 - 9.30
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 76,900,000
時価総額 715.17 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.37
EPS 21.74
PE -9.99
PB 0.89

シンボルニュース VHI

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 100 7.60 -1.10/-0.13%
BHK 1 0.00
0/0%
BHN 300 38.45 +0.05/+0.00%
BHP 0 0.00
0/0%
BQB 900 3.50
0/0%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 100 10.20 -0.50/-0.05%
BSQ 13,000 20.00 +0.20/+0.01%