Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL : HNX)
:
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
viglacerahalong.vn
+84 (33) 384 -0560
Fax
+84 (33) 384 -5577
Email
vhl@viglacerahalong.vn

取引情報

銘柄 VHL
取引所 HNX
現値 23 (+0.30/+1.32%)
当日の変動 20.50 - 23.00
数量 1,300
平均株価(10日間) 22.02
52週間の変動 19.00 - 30.20
平均売買高(10日間) 950.00
流行株式数 25,000,000
時価総額 502.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.85
EPS 1,390.29
PE 14.46
PB 0.83

シンボルニュース VHL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 387,600 16.25 +0.45/+0.03%
ACE 10 0.00
0/0%
ADP 100 26.50 +2.30/+0.10%
BCC 257,085 11.40 +0.40/+0.04%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 58,300 10.80 -0.30/-0.03%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 29.50 +2.00/+0.07%