Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
www.vinatrans.com
+84 (28) 394-14919
Fax
+84 (28) 394-04770
Email
vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn

取引情報

銘柄 VIN
取引所 UPCOM
現値 20 (-3.40/-14.53%)
当日の変動 20.00 - 20.00
数量 1,000
平均株価(10日間) 22.09
52週間の変動 16.20 - 46.00
平均売買高(10日間) 110.00
流行株式数 25,500,000
時価総額 487.05 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 0.08
EPS 1,926.63
PE 9.91
PB 0.90

シンボルニュース VIN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 43,440 80.50
0/0%
ASG 700 26.80 -0.20/-0.01%
BLN 100 6.50 -0.30/-0.04%
BSG 12,201 11.30 +0.70/+0.07%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 7,900 9.30
0/0%
CIA 8,700 10.10 -0.20/-0.02%
CLL 24,600 26.35 -3.35/-0.11%
CVP 0 0.00
0/0%