Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Số 37 Phan Bội Châu – Hồng Bàng – Hải Phòng
www.vipco.com.vn
+84 (225) 383-8680
Fax
+84 (225) 383-8033
Email
kttt@vipco.vn

取引情報

銘柄 VIP
取引所 HOSE
現値 6.59 (-0.31/-4.49%)
当日の変動 6.59 - 7.05
数量 117,300
平均株価(10日間) 7.03
52週間の変動 5.81 - 14.35
平均売買高(10日間) 332,470.00
流行株式数 68,470,941
時価総額 473.13 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.02
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.26
EPS -677.61
PE
PB 0.47

シンボルニュース VIP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CCP 0 0.00
0/0%
CCR 8,600 13.50 -0.50/-0.04%
CCT 0 0.00
0/0%
CDN 5,900 25.00
0/0%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 0 0.00
0/0%
CQN 160 19.00 +1.80/+0.10%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 0 0.00
0/0%