Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà
Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà (VKD : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hoà
Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
danhthanh.com.vn
+84 (58) 378-3359
Fax
+84 (58) 378-3572
Email
danhthanh@dng.vnn.vn

取引情報

銘柄 VKD
取引所 UPCOM
現値
95.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 95.60
52週間の変動 12.00 - 28.80
平均売買高(10日間) 10.00
流行株式数 12,499,988
時価総額 178.80 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.50
EPS -18.70
PE
PB 1.17

シンボルニュース VKD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
NAF 209,100 12.20 +0.35/+0.03%
QHW 0 0.00
0/0%
SCD 0 0.00
0/0%
SKH 8,122 25.00 +0.30/+0.01%
SKN 5 0.00
0/0%
SKV 6,800 25.00 -0.40/-0.02%
TRI 0 0.00
0/0%
VKD 0 0.00
0/0%